Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

Lednicka Wiosna Poetycka

Stanisława Łowińska

zaprasza

na Preludium XIII Lednickiej Wiosny Poetyckiej 

W programie spotkanie z plastyką, wierszem i muzyką 

Majówka Poetycka odbędzie się 23 maja o godz.11-tej

w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu

Droga Dębińska 21 

 

TOAST NA 180 - LECIE BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH

TOAST NA 180-LECIE BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH
Sto osiemdziesiąt lat nas zachwyca
sławna w Ojczyźnie pierwsza Książnica,
a wzniósł ją Edward hrabia Raczyński,
w czym mu pomagał architekt rzymski,
autor znamiennych i ważnych słów, że
dzieł strzec należy jak skarbów w Luwrze!

Read more

 

Życzenia

5 maja 2009 roku w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego odbyły się uroczystości Jubileuszu 180-lecia Biblioteki Raczyńskich, na które zostali zaproszeni: prezes Wielkopolskiego Oddziału Anna Elżbieta Zalewska i członek Zarządu Lech Konopiński.

Biblioteka Raczyńskich

Poznański Luwr
żyje książkami 
na półkach historie, przygody
słowa pisane, drukowane, elektroniczne
świat literatury
otwiera swoje spichlerze. 

Anna Elżbieta Zalewska
 
 
Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich składa gratulacje, wyrazy szacunku i uznania na ręce Dyrektora mgr Wojciecha Spaleniaka z okazji Jubileuszu 180-lecia Biblioteki Raczyńskiej, najstarszej Biblioteki Publicznej w Polsce i najważniejszej placówki kulturalnej w Poznaniu.
Pragniemy złożyć podziękowania w imieniu ludzi pióra i czytelników, dla których Biblioteka jest nie tylko krzewicielem wiedzy oraz kultury, ale także ostoją, bowiem w niej z przyzwolenia Dyrektora i Pracowników znaleźliśmy przytulne schronienie i opiekę, dzięki czemu możemy prowadzić spotkania literackie "Z Wielkopolską Muzą na Ty".
Dzięki mecenatowi Biblioteki możemy się szczycić wieloma udanymi prezentacjami literackimi, a czytelnicy mają sposobność bezpośrednich kontaktów z autorami, artystami i wydawcami.
 
Życzymy Panu Dyrektorowi wiele satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć i dalszych sukcesów w rozwoju Biblioteki.
Niech nadal Biblioteka będzie jak w historii ostoją kultury i czytelnictwa dla Wielkopolski.

   

Trzy w jednym

 

W pięknym , zabytkowym gmachu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy
Placu Wolności odbyła się Uroczystość,  jak zażartował sam" Bohater
wieczoru" było to:"Trzy w jednym". Określa to niejako ważne cechy
Poznaniaków:oszczędność oraz nie nadużywanie czasu wielu ludzi ... dla
jednego.

Read more

   

Strona 279 z 280