Pytel Jan Kanty

Pytel Jan Kanty

Jan Kanty Pytel urodzony 4 września 1928 r. w Budzyniu (Wielkopolska), kapłan archidiecezji poznańskiej, absolwent Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, biblista, tłumacz „Listów Więziennych” apostoła Pawła (Biblia Poznańska) i „Apokalipsy św. Jana apostoła”, dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, członek Rady Naukowej Episkopatu Polski w latach 1985-1995, inicjator wydawnictw i studiów nad twórczością Romana Brandstaettera, prezes Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera.
„Gościnność w Biblii. Studium źródłowo-porównawcze” (Poznań 1990), „Objaśnienie sensu biblijnego w Kościele. Hermeneutyka” (Poznań 1996), „Słowo Boże nie jest związane. Uroczystości, święta, dni okolicznościowe” (Poznań 1998), „Inaczej. Jeszcze raz o księdzu” (Poznań 2010).
Redaktor wydawnictw, m.in.: „Ze stołu Słowa Bożego. Komentarze do trzyletniego cyklu czytań mszalnych” (Poznań 1972), „Pozbierajcie pozostałe okruszyny. Komentarze biblijne na dni powszednie do czytań mszalnych” (Poznań 1974), „Świat Biblii Romana Brandstaettera. Ogólnopolska interdyscyplinarna sesja naukowa 20-22 października 1999 r.” (Szczecin 1999), „Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze” (2002), „Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter (Poznań 2006), „Terebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta” (Poznań 2007), „Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25 rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny” (Poznań 2008), „Roman Brandstaetter. Śpiewak Najświętszej Maryi Panny” (Poznań 2009).
„Verbo Domini Servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel sepyuagenario dedicata” (Poznań 2000).