Podlewski Ryszard

Podlewski Ryszard

 

 

Życiorys
Ryszard Władysław Tadeusz Podlewski syn Jerzego i Gabrieli Lenartowskiej, urodził się 18 marca 1932 roku we Wronkach. Szkołę Podstawową 8 klasową ukończył w mieście rodzinnym, a do liceum uczęszczał, dojeżdżając pociągiem do Szamotuł. 
Tu w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi zdał maturę, cały czas wiedział, że chce być dziennikarzem. W czasie studiów na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie Poznańskim, debiutował fraszkami w „Głosie Wielkopolskim” w Poznaniu. Był rok 1953. W roku 1954 stworzył wraz z grupą kolegów polonistów Wydział Satyry Uniwersytetu Poznańskiego, który był po prostu Kabaretem Studenckim „żółtodziób”. 
Kabaret dał dwa programy. Do drugiego, całkowicie oryginalnego, gdzie był Kierownikiem Literackim, pisał z dwoma kolegami:
Stefanem Mroczkowskim oraz Januszem Weroniczakiem wszystkie teksty: skeczy, piosenek i fraszek. Drugi program pt. „Otrzęsiny”, zdobył na Ogólnopolskim Festiwalu Kabaretów Studenckich w Warszawie trzecie miejsce po gdańskim „BimBomie” i warszawskim STS-ie. W jury byli Kazimierz Rudzki, Zenon Wiktorczyk i Władysław Szpilman. Ten ostatni uznał za najlepsze piosenki właśnie te z kabaretu „Żółtodziób”. Fraszki z programu i niektóre skecze wydrukowano w studenckim piśmie „PO PROSTU”.

W roku 1954 jako student polonistyki, zawarł związek małżeński ze studentką Wydziału Biologii - Danielą Hatala. Była Ona także jedną z aktorek kabaretu „żółtodziób”, potem jako magister biologii pracowała, aż do emerytury w Wojewódzkich Stacjach SANEPID w Kielcach i w Poznaniu. Mają też dwie Córki: Barbarę i Joannę, które również ukończyły studia wyższe.

Po 50 latach małżeństwa otrzymali „medale za długoletnie pożycie” od Prezydenta RP. Aleksandra Kwaśniewskiego, wręczone na Uroczystości Jubileuszowej przez Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego.

Po otrzymaniu przydziałów pracy, jako absolwenci U.P. skierowani zostali, wraz ze Stefanem Mroczkowskim, późniejszym reżyserem TV, zaangażowani w nowej Rozgłośni Polskiego Radia w Kielcach.

W ciągu 20 lat pracy w Radiu Kieleckim, pisał teksty do programów satyrycznych, literackich i estradowych, sam był także wraz z grupą zawodowych aktorów wykonawcą swoich tekstów. Przez 11 lat był wraz ze Stanisławem Fornalem, także polonistą współautorem „Dziennikarskich i Radiowych Szopek Kieleckich”. Wystawiano je zarówno w Polskim Radiu jak i na scenie.

Był współtwórcą Kabaretu Dziennikarzy i Aktorów „KA CZKA” w czasie, kiedy Teatr im. Stefana Żeromskiego oraz Studium Aktorskie w Kielcach prowadziła wspaniała para: Irena i Tadeusz Byrscy. Przez 5 lat prowadził znane w kraju „Programy Nocnych Kielc”, zorganizował pierwszy Zlot Słuchaczy tego programu z całej Polski u stóp Łysicy, w Schronisku „Świętej Katarzyny”, o którym napisał także popularną piosenkę, rozpoczynającą zawsze te programy: p.t. „Czarownica z Łysicy”...

Był też autorem pierwszych filmów dokumentalnych o Kielcach, które kręcił z entuzjastami Amatorskiej Kamery - Andrzejem Kurbańskim i Czesławem Łosńiskim. 
Robił też pierwsze zawodowe reportaże telewizyjne z ekipami Telewizji Warszawskiej „na żywo” z województwa kieleckiego, realizowane przy pomocy wozu transmisyjnego, a współautorem był m.in. Ernest Bryl kiedy dotyczyły one tematyki kulturalnej i literackiej.

W latach 1972-73 na Wydziale Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Percepcja programów nocnych Polskiego Radia”, uzyskał tytuł magistra. 
Cały czas pisał fraszki, aforyzmy i drobne utwory satyryczne dla pism w całej Polsce, m.in. do „Przekroju”, „Szpilek”, Karuzeli”, lubelskiej „KAMENY”, warszawskiego „Tygodnika Kulturalnego”, poznańskiego „Kaktusa”, oraz lokalnych pism, wydań niedzielnych.

Przez wiele lat pisał pierwsze kieleckie piosenki dla radia i estrady, m.in. teksty piosenek dla zespołów: „Bezimienni” i „Arianie”. 
W latach 60-tych był współorganizatorem Klubu Literackiego „PONIDZIE” „ którego spotkania comiesięczne odbywały się w Uniwersytecie Ludowym w Rożnicy. Dyrektorem UL był tam pisarz i pedagog Waldemar Babinicz. Przez około 5 lat był Prezesem „PONIDZIA” i organizował wiele spotkań z pisarzami Łodzi, Warszawy, czy Krakowa. Klub opublikował kilka zbiorów poetyckich i kilka tomów prozy m.in. dyskutowanej bardzo żywo powieści Ryszarda Miernika: „Matoł”. Za „PONIDZIE” otrzymał nagrodę ministra kultury, a za reportaże radiowe nagrody m.in. Miasta Kielc.

W roku 1975 został przeniesiony służbowo do Telewizji Poznańskiej. Mimo, że zawsze na marginesie bardzo intensywnej pracy dziennikarskiej, pisał utwory satyryczne, drukowane m.in. w poznańskim „Tygodniu” i innych pismach, nie miał czasu pomyśleć o wstąpieniu do organizacji literackiej. Był przez wiele lat członkiem ZAiKS-u. Jako autor tzw. „małych form literackich”. Należał i należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od r.1960; Tutaj także zdobył szereg nagród za felietony i reportaże. Za działalność społeczną odznaczono go kolejno : Srebrnym Krzyżem, a później Złotym Krzyżem Zasługi.

W twórczości, uznawanej za literacką, wyspecjalizował się w pisaniu aforyzmów. Mimo, że od lat mógłby już wydawać własne zbiory małych form, poprzestawał na wyrażaniu zgody na ich przedruki z prasy w licznych antologiach, jak np.: 
„Myśli ludzi wielkich, średnich...” 1959 r. - Warszawa „Technika na wesoło” 1960 r.- Warszawa
„Współczesna Aforystyka Polska” 1984 r.- Łódź
„Kpinki i docinki” z zapisków o satyrze poznańskiej 1989 r. - Poznań.
„Aforystykon” 1992 r. - Opole
„Aforyzmy polskie” 2001 r.- Kęty
„Księga Aforystyki Polskiej” — „Potęga myśli” 2002 r. - Katowice
„Aforyzmy Świata” 2003 r.- Katowice
„Aforystyka Polska - Polnische Aphoristic” 2004 r.- Poznań „Księga Aforyzmów” 2005 r.- Warszawa 
„Wielka Księga Myśli Polskiej” 2005 r. — Warszawa

Jednakże pod wpływem poznańskich kolegów - satyryków: 
Włodzimierza Ścisłowskiego oraz Lecha Konopińskiego postanowił wydać najpierw część aforyzmów w tomie po polsku i w tłumaczeniu na język niemiecki pt. „ROK z VATem” - 400 aforyzmów w świetnym przekładzie Włodzimierza Zamlewskiego, nakładem Wielkopolskiej Agencji Literackiej - WAL. Tom ukazał się w r.2006.
W następnym 2007 roku ukazał się jego tom pt.: „Fraszki, aforyzmy, limeryki” - czyli „DRAKO-róbstwo”, także pod auspicjami:
W.A.L. - Poznań-Lublin. Pracuje nadal jako dziennikarz w miesięczniku „Nasza Wielkopolska” w Poznaniu, który drukuje m.in. jego felietony z cyklu „Notatki amerykańskie” oraz aforyzmy.

Za pracę już na emeryturze, otrzymał odznaczenie oraz tytuł „Zasłużony dla województwa wielkopolskiego”, poprzednio był tylko - zasłużonym dla miasta Kielc, dla województwa kieleckiego, dla Radia i Telewizji, dla kultury, dla miasta Poznania oraz województwa poznańskiego. Zdobył też dziennikarską nagrodę „Srebrnego Ratusza” (poznańskiego). W roku 2007 za pracę organizacyjną w tworzeniu Stowarzyszenia Kombatanckiego „Dzieci z Wronieckich Cel 1939” oraz inicjatywy, polegające na uzyskaniu praw kombatanckich ponad 180 żyjących jeszcze ofiar hitlerowskiego bestialskiego więzienia, a potem wywozu dzieci do G.G., otrzymał „Krzyż Kombatancki”, zaś z okazji 75 rocznicy urodzin Medal: za pracę organiczną Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „LABOR OMNIA VINCIT”.

W tym też czasie ukończył właśnie pracę nad tomem aforyzmów „polsko-angielskich”, pt. „Notatki Myśli-wego” - „Thoughts Hunter” w tłumaczeniu córki Joanny Podlewskiej-Ely, przebywającej od lat 20 w Stanach Zjednoczonych. Zawiera on ponad 780 aforyzmów, ilustrowanych rysunkami, odnalezionymi w tekach prac, zmarłego przed laty Artysty Stanisława Mrowińskiego m.in. : „exlibrisów”, czy grafik przez Irenę Rychły-Mrowińską. Podsumował w tym tomie niejako 55 lecie swej pracy nad aforyzmami. Okazją była 77 rocznica urodzin autora. 
W roku nadano mu tytuł: „Lidera Pracy Organicznej” i wręczono statuetkę „Hipolita”, którą Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżnia zasłużonych w działaniu społecznym i różnych formach twórczości.

Do roku 2013 otrzymał też za pracę społeczną i twórczą statuetkę z rąk Prezesa ZLP — Poznań Pawła Kuszczyńskiego: za „Całokształt działalności Twórczej” w ciągu ostatnich 60 lat. Okazją była Inauguracja XXXV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Auli im. Lubrańskiego Collegium Minus UAM (rok 2012). Stowarzyszenie PTAAK wręczyło mu kolejną statuetkę „Wodnika” ufundowaną przez Krzysztofa Wodniczaka, zaś w czasie tej samej uroczystości uhonorowania wybitnych dziennikarzy, po decyzji Kapituły złożonej z członków SDPR, obdarowano Jubilata tytułem i statuetką „Poznańskich Koziołków” w randze, czynnego wciąż „Seniora Dziennikarzy”.

Ryszard Podlewski działa jako Prezes Dziennikarzy Seniorów „Krąg”, wiceprezes Klubu Seniorów TV Poznań, członek Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Poznaniu i Zarządu Głównego ZLP w Warszawie. Nie zapomina o twórczości literackiej, bo w swoje 60-lecie debiutu prasowego wydał kolejny tom aforyzmów pt. „AFE-ryzmy” w serii wydawniczej ZLP Poznań LIBRA. Uroczystości Jubileuszowe, połączone ze Spotkaniami Autorskimi odbyły się w poznańskim Klubie „Krąg” oraz we Wronieckim Ośrodku Kultury w mieście rodzinnym aforysty i fraszkopisa.

Miłą wiadomość uzyskał autor aforyzmów z Międzynarodowego Działu Wymiany Książek Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu — oto aż po trzy tomy aforyzmów i fraszek dotarły do słynnych księgozbiorów na świecie: do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, do „Library of University in Oxford” i „Biblioteque de France w Paryżu. Wiadomość to była bardzo radosna, a przyczyniły się pewno do tego doskonałe przekłady na niemiecki i angielski. Dzieło to dwojga świetnych tłumaczy: Waldemara Zamlewskiego (na j. niemiecki) i Joanny Podlewskiej-Ely (na angielski).

W trakcie przygotowań jest obszerny wybór drobiazgów satyrycznych pt. „Witam miny”. Na Facebook’u codziennie ukazują się obecnie aforyzmy i fraszki pt. „MYŚL NA DZIŚ”, których zanotowano ponad 600 jeszcze przed końcem roku 2013. Najwyżej oceniane i „lajkowane” oraz recenzowane przez czytelników, na tej wirtualnej prezentacji, znajdą z pewnością miejsce w nowym tomie.

Po raz drugi odbył się w Poznaniu „AFORYSTYKON”, który przed laty zorganizowała w Kaliszu Urszula Zybura, najciekawsza poetka i aforystka. Ideę przeniosła do stolicy Wielkopolski, a poparł ją Poznański Oddział Związku Literatów Polskich. W poniedziałek 3 listopada odbył się on o godzinie 16 w Sali Czerwonej zwanej „Pod Królami” Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku. Mimo, że pora była dla wielu miłośników tej krótkiej formy literackiej o wiele za wczesna, frekwencja dopisała. Sala była niemal wypełniona. Było nad czym się zadumać, czasem roześmiać „ zaś „ławę aforystów” wypełnili: Urszula Zybura, dwóch członków „Klubu Dziennikarzy Seniorów”: Lech Konopiński oraz Ryszard Podlewski, a także debiutujący w tej roli Lech Nawrocki. Wszyscy czworo są zrzeszeni w Związku Literatów Polskich — Oddziału Poznańskiego, co stawia Poznań na pierwszym miejscu w kraju pod względem czynnych aforystów! 

W grudniu 2013 roku, w trakcie imprezy mikołajkowej, czyli wręczania „darów serca” przez Poznańską Fundację Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot, założonej 34 lata temu przez Witolda Bońkowskiego, pan Ludwik Ratajczak – prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan i redaktor naczelny „Naszej Wielkopolski” uhonorował Ryszarda Podlewskiego tytułem Wybitnego Wielkopolanina.