Spotkanie swobodnej myśli - Barbara Tylman

Spotkanie swobodnej myśli - Barbara Tylman

15 lipca, jak zwykle w trzeci poniedziałek miesiąca, odbyło się kolejne ,,Spotkanie swobodnej myśli”. Tym razem gościem moim była Barbara Tylman -poetka, prozaik i publicystka. Na wstępie opowiedziała kilka szczegółów o sobie. Następnie z wielką serdecznością wspominała Helenę Gordziej, która poświęciła jej sporo swojego czasu i pomogła zadebiutować. Zapytana o wiersze, które uważa za najważniejsze w swoim dorobku, wymieniła dwa :,,Jestem kobietą” i ,,Nierozpoznani”. Usłyszeliśmy również dowcipne strofy pisane gwarą poznańską. Po czym odbyła się dyskusja, w której staraliśmy się dociec co to jest dobre pisanie i jakie wiersze są prawdziwe. Zastanawialiśmy się także wspólnie co jest trudniejsze dla twórcy-pisanie prozy czy poezji. Uczestnicy spotkania recytowali wybrane wiersze naszego gościa. Przeczytaliśmy też jedną z bajek Barbary Tylman i rozmawialiśmy o sztuce pisania bajek. Salonik wypełnił się ciepłem i serdecznością emanującą z osobowości Basi. Koniec spotkania uwieńczyła tradycyjnie już zabawa ,,Libra-losowo”, dzięki której coraz lepiej poznajemy naszą twórczość. 
Na kolejnym spotkaniu moim gościem będzie Maria Magdalena Pocgaj.
Krzysztof Galas