Zimny Jerzy Beniamin

Zimny Jerzy Beniamin

Jerzy Beniamin Zimny

- poeta, krytyk literacki, urodzony w Kargowej w 1946 r. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. 
Laureat wielu konkursów, m.in. „Zielonej Wazy”, „Milowego Słupa”, „Turnieju Wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce”.
Publikował wiersze w „Nadodrzu", „Nurcie”, „Literaturze”, „Frazie”, „Znaj”. oraz w almanachach i antologiach. Współpracuje z portalem: Poezja-Polska.
Wydał tomiki wierszy: Biały goździk na śniegu (1991), W sercu ciszy (2005), Dystans(2008), Zwrotnik Skorpiona (2009), Rubinosa (2010), Hotel Angleterre (2012), 
W 2007 i 2010 r. był nominowany do nagrody głównej w konkursie im. K. Ratonia w Olkuszu.
Mieszka w Poznaniu. Obecnie przebywa na emeryturze. W latach 1996-2001 członek zarządu spółki ELDROB w Świebodzinie. Specjalista w zakresie finansów i rachunkowości.

Debiut w 1970 r. w piśmie studenckim „Merkury”. Wyróżniany i nagradzany w konkursach poetyckich, m.in: „Milowego Słupa” w Koninie w 1976 r, „Zielonej Wazy” w Poznaniu w 1977 r, „Turniej wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce” w 1981 r.  Publikował wiersze w prasie literackiej: „Nadodrze” „Nurt” „Literatura” „Kamena” „Fraza” "Znaj" „Okolica Poetów” „Szafa” i w prasie regionalnej. W latach 1976-1988 współpracował z w/w pismami, w zakresie recenzji literackich, specjalizując się w debiutach poetyckich, i nie tylko.

Publikacje w antologiach i almanachach: Moment Wejścia w 1976 r. pod red. AK Waśkiewicza, Którzy pamiętali słońce w 1981 r. Arka wydany w 2005 r. Miejsce obecności w 2010. 2011. 2012. 2013 r. Stowarzyszenie Pisarzy Sopotu. Umajona Mława 2012 r. I wspomnisz i pomyślisz o mnie ZLP Oddz. Zielona Góra 2011 r. Wymieniony w także w Leksykonie pisarzy lubuskich 1961-2011, wydanym z okazji 50-tej rocznicy powstania oddziału. Autor sześciu tomów poezji.

Wiceprezes Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.

Prowadzi blog:  http://jerzybeniaminzimny.blogspot.com/

 

http://jerzy-beniamin-zimny.liternet.pl/