Podlewski Ryszard

Podlewski Ryszard

Ryszard Podlewski

A F E(!) – ryzmy


Więcej rewolucji wywołała zwykła zawiść, niż ideologie pod którymi ją
ukryto.
+++
Zabobony istnieją, ale nie są aż tak silne, by ktoś odmówił przyjęcia 13
pensji.
+++
Zgryźliwość bywa często tylko efektem złych protez zębowych.
+++
Mali ludzie potrafią rzucać długi cień.
+++
Jednych czytują, innych cytują.
+++
Jedzac tyle sztucznych produktów nie możemy liczyć na nawozy naturalne!
+++
Optymista i pesymista inaczej patrzą w przyszłość. Różnią się także
wspomnieniami.
+++
Chorobliwe ukrywanie swoich braków jeszcze je uwyraźnia.
+++
W o l n y rynek bardzo wielu s z y b k o wzbogacił.
+++
Tylko wiara w sukcesy nauki nie musi mieć żadnych bogów.
+++
Młodości nie uda się symulować, a jej udawanie budzi niesmak.
+++

Z almanachu XXXIV MLP „SŁOŃCE WSCHODZI JESZCZE RAZ”

 

Wybór aforyzmów z tomu "NOTATKI MYŚLI-wego" czyli "NOTES of THOUGHTS HUNTER" Ryszarda Podlewskiego.
Przekład:Joanna Podlewska -Ely

O śmiechu, kpinie i dowcipie...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.Złego przywódcę narodu mozna unicestwić salwami .Śmiechu.

1.A bad leader of a nation can be annihilated by the storm of laughter.

2.Kaduceusz błazna jest strasznym orężem.Iluż on już głupców zabił kpiną?

2.Jester's staff is a terrible weapon. How many fools have been already killed...by mockery?

3.Ponieważ można umrzeć ze śmiechu, należy wydawać pozwolenia na noszenie dowcipu.

3. Because one may die laughing, there should be licenses issued to carry humor.

4.Śmiech trzęsie człowiekiem w sposób szlachetniejszy niż strach.

4.Laughter shakes a person in a more noble way than fear.

5.Durnie śmiejący się z dowcipów o teściowej, mimowolnie ubliżają własnej żonie.

5.The fools, who are laughing at jokes about mothers-in-law, unwittingly offend their wives.

6.Śmiech i rozum odróżniają ludzi od zwierząt. Uśmiechaj się rozumnie. Sukces podwójny.

6.Laughter and mind differentiate people from animals. Lough therefore mindfully; it will be a double success.

7.Uśmiech zszedł mu z twarzy wraz z maską.

7.The smile disappeared from his face along with the mask.

8.Nie stać cię na uśmiech, gdy nie masz za co kupić zębów.

9.You cannot afford to smile, when you have no money to buy teeth.

10.Śmiejąc się z naszych "elit", żartujemy z własnego nieszczęścia.

10.Making fun of our "elites" , we are making fun of our misfortunes.

 

 


Fraszki i myśli z cyklu "DRAKO-róbstwo":

Kariera

Po drodze zwanej karierą
najgładziej toczy się zero


Narciarze

Już od dni wielu apetyt mam pieski
by panią poznać "od deski do deski"


Rozmowa przy stole

Pytasz mnie panienko z czym chciałbym kanapkę
Przyznam, że na taką z tobą miałbym chrapkę

Przed wyborami

W słowach cię obdarzy "czym chata bogata"
aby to powtarzać znów za cztery lata

Karnawał polski

Taniec pomówień ostro się kręci
Tańczą ofiary, czy konfidenci?

Rola rzecznika

Oto jest rzecznika posłannictwo pełne
nagą prawdę stale owijać w bawełnę