Chrzanowski Marek

Chrzanowski Marek

ks. dr Marek Chrzanowski FDP

Urodził się 26 czerwca 1962 r. w Rawie Mazowieckiej. W roku 1981 Ukończył Liceum Ekonomiczne w Białej Rawskiej. Po maturze wstąpił do Zgromadzenia Księży Orionistów, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Na Uniwersystecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 1991 r. uzyskał stopiewń licencjata teologii, a na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1998 r. - tytuł doktora. Przez wiele lat był ojcem duchownym i wykładowcą w Wyższym Semianarium Duchownym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli. Pełnił również funkcję wiceprowincjała oraz Dyrektora Domu MIsyjnego i WSD Księży Orionistów. Od 2006 roku jest odpowoiedzialny za Instytut Życia Konsekrowanego dla dziewcząt i kobiet. Obecnie pracuje w Centrum Rekolekcyjnym ks. Orione w Zduskiej Woli.

Wydał osiem tomików wierszy:

W promieniach nocy (1996)

Niebo i chleb powszedni (1997)

Dziwne Boga Ogrody (2000)

... światłem stanie si ę mrok (2004) oraz edycja II: Wydawnictwo Niedziela, Częstochowa (2010)

Krajobrazy miłości (2005)

Ślady na sercu - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006

Diamenty i łzy -  Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008

Dotykanie BŁĘKITU - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa  (2011)

Proza:

W 2010 roku ukazał się zbiór opowiadań Szukając miłości. W 2011 r. Wydał rozważania na temat cotygodniowych i świątecznych czytań liturgicznych w roku A Kołysanie Słowa, Rok , kolejne dwie części rozważań na rok liturgiczny B i C ukazały się w 2012 r. Zbiór medytacji dla kobiet Odbijam się w Twoich oczach - Jestem ukazał się w 2013 roku.

Jego wiersze ukazały się również w formie medialnej:.

- w grudniu 2011 r. została wydana płyta z wierszami w wykonaniu Pawła Królikowskiego.

- Paweł Królikowski wraz z Małgorzatą Kożuchowską nagrali płytę z jego poezją By starczyło czasu na miłość (2012).

Trzecia płyta 12 oddechów ukazała się w listopadzie 2012 roku. Kompozytorem muzyki oraz wykonawcą śpiewu jest Jakub Tomalak.

 

Aktor Paweł Królikowski  o Autorze:


" W wierszach księdza Marka jest nie tylko to, co zapisane, ale przede wszystkim to, co ukryte.(..).

.. są jak przedziwne cukierki, czasem są gorzkie, ślazowe, takie kopalniaki, które mają swój smak, ale nie każdy je lubi. Zwłaszcza ci przyzwyczajeni do smaków prostych, słodko-kwaśnych, landrynkowych. To są słodycze, do których trzeba dorosnąć, do których kosztowania trzeba mieć dar. Trzeba umieć i lubić częstować nimi siebie - i to nie zawsze, nie każdego dnia, ale wtedy kiedy mamy poczucie, że zasługujemy na nie(..).

Czy da się uszczęśliwić wszystkich i mieć wszystko? No, nie. Trzeba umieć mówić: "przepraszam, nie". To wielka sztuka dokonywania wyborów. Marek na wyborach nie traci, to się czuje, kiedy czytamy jego wiersze, właśnie dlatego, że ma świadomość, jak świat jest skonstruowany. Świat składa się z kobiet i mężczyzn, ale to, jak razem funkcjonujemy, jest skomplikowane i różnorodne. Nawet geniusz lingwista może znać najwyżej kilkanaście języków, ale ma świadomość, że są ich na świecie tysiące. Gdyby nie ta różnorodność, nasz język nie byłby tak bogaty. Przecież są nim słowa łacińskie, germańskie. Stały się częścią polszczyzny i ją wzbogaciły. Doświadczenie celibatu także wzbogaca spojrzenie na świat(..)".

„Ksiądz Marek mówi, że zobaczył w tobie człowieka, który ma serce. A co jego wiersze wniosły w twoje życie?

To, co staram się powiedzieć, układając słowa nieco koślawo moimi grubymi rękami. Dały mi… przetarcie żarówki, która się zakurzyła, a która oświetla to, co piękne i mądre. O Marku powiem tak: sens jego wierszy sprowadza się dla mnie do pięknego postanowienia: ja z tą moją miłością do ciebie idę, do Boga i do innych ludzi, idę do świata. I gdyby wszyscy, kochając jednego człowieka, umieli kochać innych…”

[Paweł Królikowski, Zwierciadło, Październik 2012]

więcej informacji na stronie autorskiej:

http://www.ksmarek.pl/

 

zdjęcia pochodzą z: http://szlaki.blog.onet.pl/3,0,0,album.html

 


db