Kruszona Michał

Kruszona Michał

Michał Kruszona

Michał Kruszona urodzony w 1964 roku w Poznaniu. Historyk, pisarz -prozaik, muzeolog, dyplomowany organizator pomocy społecznej, dziennikarz, absolwent UAM w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ w Krakowie.

Od dziecka związany z Szamotułami. W kręgu zainteresowań stawia obszary dialogu pomiędzy kulturami, stąd zainteresowanie kresami, a zwłaszcza wielokulturowością Karpat.

Od 2005 roku jest dyrektorem Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, w którym stworzył kolekcje współczesnego malarstwa polskiego malowanego na drewnie Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Jarosława Modzelewskiego, Zbigniewa Makowskiego, Józefa Robakowskiego, Leona Tarasewicza i wielu innych polskich artystów.

Wcześniej pracował jako nauczyciel historii, sprzedawca samochodów Citroën, dziennikarz „Głosu Wielkopolskiego”, oraz w Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn niepełnosprawnych umysłowo w Chojnie koło Wronek.

Publikował między innymi w miesięcznikach: „Zwierciadło” i „W drodze”.

Odbył przeszło trzydzieści podróży po Rumunii. Podróżuje w miejsca naznaczano przez historię, przez to mentalnie związany z Krakowem. Chętnie odwiedza Lwów, Trabzon, Tbilisi, ale także Jutlandię i Ugandę. Kultywuje tradycję pielgrzymowania do grobów i nekropolii.

Autor książek i esejów:

Rumunia. Podróże w poszukiwaniu diabła,wyd. Zysk i s-ka, 2007
Kulturalny atlas ptaków, wyd. Zysk i s-ka, 2008
Huculszczyzna. Opowieść kabalistyczna, wyd. Zysk i s-ka, 2010
Uganda. Jak się masz, Muzungu?, wyd. Zysk i s-ka, 2011
Czarnomorze. Wzdłuż wybrzeża w poprzek gór, wyd. Zysk i s-ka 2012
„Karpaccy gospodarze: demony i wilki” w pracy zbiorowej: W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Poznań 2008
„Kraina cibory” w pracy zbiorowej: Ugryźć świat, wyd. National Geographic, 2008

W roku 2009 wydał, opatrzony własnymi komentarzami, cykl grafik Williama Hogartha "Kariera Nierządnicy".