Z Wielkopolską Muzą na Ty

Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich oraz Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu rozpoczynają w bieżącym roku cykl spotkań autorskich- będących rodzajem benefisów pod wspólną nazwą:

Z WIELKOPOLSKA MUZĄ NA TY

Patronat medialny nad wszystkimi imprezami przyjęła Regionalna Telewizja w Poznaniu, a także inne poznańskie Media.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 26 marca 2009 r.o godz. 18- tej zatytułowane:

DANUTA-POEZJA-MUZYKA I BARW FINEZJA

- poświęcone jubileuszowi twórczości poetyckiej Danuty Bartosz

W programie:

- Poezja - utwory Danuty Bartosz oraz fraszki, wiersze, aforyzmy, limeryki Lecha Konopińskiego, Ryszarda Podlewskiego, Niny Szmyt, Urszuli Zybury, Anny Elżbiety Zalewskiej i innych członków Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

- Muzyka - Janusz Muraszko: pianista, aranżer i akompaniator Marek Czajka, tenor - solista Teatru Muzycznego w Poznaniu
- Malarstwo - wernisaż Żanety Jankiewicz
 • 16 kwietnia 2009 r., również o godzinie 18- tej, spotkanie związane z pierwszym dniem wydania kolejnego tomu aforyzmów
  Ryszarda Podlewskiego- z okazji 55 rocznicy jego debiutu w "Głosie Wielkopolskim". Tom zawierający 780 aforyzmów pt. "NOTATKI MYŚLI-wego", czyli "Notes of the Thought Hunter" wydany w dwu językach: polskim
  i angielskim. Ponadto, przewidziany jest występ muzyczny oraz wystawa fotografiii karykatur z prywatnej kolekcji Lecha Konopińskiego.
 • 1 czerwca 2009 r odbędzie się spotkanie AFORYSTYKONU, na którym
  zostaną zaprezentowane najnowsze utwory trojga aforystów:
  Urszuli Zybury z Kalisza - autorki m. inn. "Zyburaków" oraz dwóch wyżej wspomnianych poznańskich autorów wypowiadających się także
  w tej krótkiej formie: Lecha Konopińskiego i Ryszarda Podlewskiego.
  Tak liczna grupa aforystów w jednym oddziale ZLP jest ewenementem na
  skalę krajową,
 • kolejne spotkanie poświęcone będzie bogatej i różnorodnej twórczości kol. Lecha Konopińskiego, obejmującej fraszki i teksty piosenek, bajek, wierszy i haiku… Data i szczegóły tego spotkania podane będą w terminie późniejszym.


Wielkopolski Oddział ZLP jest ogromnie wdzięczny dyrekcji Biblioteki Raczyńskich za umożliwienie organizacji imprez promujących naszą twórczość i jej autorów, a także Pani Lenie Bretes -Dorożała - dyrektor Telewizji Regionalnej w Poznaniu, że zechciała patronować tym spotkaniom.

Odbywać się one będą w Dużej Sali nr 5 na I piętrze.
Każde z nich, prócz słowa, składać się będzie z muzycznych punktów programu oraz mini - wystawy plastycznej jednego twórcy wielkopolskiego wytypowanego przez literatów.

Oprac.Danuta Bartosz