Rzepa Tomasz W. M.

Rzepa Tomasz W. M.

Tomasz W. M. RzepaTomasz W. M. Rzepa urodził się w roku 1948 w Gnieźnie. Debiutował wierszem „Tożsamość” w roku 1977 na łamach „Nurtu”. Podjął współpracę z prasą literacką oraz katolicką (między innymi „Życie Literackie”, „Literatura”, „Przewodnik Katolicki”, „Niedziela”). Opublikował dotąd osiem książek, dalszych jedenastu jest współautorem. W 2009 roku wydaje tomik poezji „Iskro pałająca”.
Autor posługuję się językiem poetyckim, który nie stara się odzwierciedlać rzeczywistości, lecz raczej ją kreować. Dlatego mit sąsiaduje u niego z prawdą biblijną. Epicki ciąg słów zastępuje metafora i usidlona nią idea. Wydaje się, że ten sposób wyrazu poetyckiego odkrywa nowe perspektywy w nim samym i w świecie go otaczającym, który wszak istnieje na tyle – jak chce gnoseologia, na ile jest nazywany.