Zarząd

Zarząd:

Prezes - Ares ChadzinikolauWiceprezes:  Jerzy Beniamin Zimny

Wiceprezes:  Urszula ZyburaSekretarz -  Anna Andrych


Skarbnik - Elżbieta Gałęzewska -Krasińska

 


Członkowie Zarządu:

Tomasz Kruczek

Anna Elżbieta Zalewska

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Zofia Grabowska - Andrijew

Wiceprzewodnicząca - Danuta Bartosz

Członek - Brygida Mielcarek

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący Sądu - Lech Nawrocki

Wiceprzewodniczący Sądu - Krzysztof Galas

Sekretarz Sądu - Maria Duszka

 

Administrator strony internetowej

Danuta Bartosz