"Plus 70"Radość, którą przeżywała poetka Danuta Bartosz z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin udzielała się każdemu, kto w dniu 26 marca 2009 r. uczestniczył w spotkaniu "Danuta - Poezja - Muzyka i Barw Finezja", zorganizowanym w gościnnej Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, inaugurującym cykl spotkań autorskich Wielkopolskiego Oddziału ZLP pod wspólnym tytułem:

"Z Wielkopolską Muzą na Ty"

W części oficjalnej odczytano listy gratulacyjne, nadesłane Jubilatce:

  • laudację napisaną przez Jana Leończuka poetę z Białegostoku, dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – odczytał dr Wojciech Spaleniak, dyrektor Biblioteki Raczyńskich;
  • list gratulacyjny Arcybiskupa ks. Stanisława Gądeckiego do "Wielce Szanownej Pani – Jubilatki” odczytał ksiądz prałat Ireneusz Dosz - kanclerz Kurii Metropolitarnej w Poznaniu;
  • list gratulacyjny Marka Wawrzkiewicza, prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich odczytała - prowadząca spotkanie - Anna Elżbieta Zalewska, prezes Wielkopolskiego Oddziału ZLP.


Duże wrażenie wywarło wystąpienie dyrektora Radia Emaus ks. Macieja Kubiaka, który wręczając Pani Danucie list gratulacyjny i płytkę CD – niespodziankę zapowiedział audycję radiową „U źródeł Triduum Sacrum” z modlitewnymi tekstami poetyckimi Jubilatki w reż. Małgorzaty Jańczuk. Audycja literacko-poetycka zostanie zaprezentowana przez redaktorów Radia Emaus i aktorów Teatru Nowego w okresie Świąt Paschalnych.

Dalszą część spotkania wypełniła poezja oraz muzyka i śpiew.
Wiersze, fraszki, aforyzmy, a nawet bajki Koleżanek i Kolegów wielkopolskiego, krakowskiego, wrocławskiego Oddziału Związku Literatów Polskich prezentowano z sympatią Jubilatce oraz zebranym gościom. Lekkie w formie i treści, zabarwione kokieterią i zalotnością, ironią i drwiną, budziły uśmiechy, stwarzały pogodną atmosferę.

Poezję przeplatała muzyka i śpiew. Ave Verum" - Mozarta, "Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł" (wg słów ks. Łebka), pieśń neapolitańska "Wróć do Sorrento" oraz "Miłość - to tylko ty i ja" … zaprezentowali znani artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu: - Marek Czajka (tenor) i Irena Szulc-Kruk (liryczno-dramatyczny sopran koloraturowy) przy znakomitym akompaniamencie fortepianowym Janusza Muraszko. Muzyczny nastrój dopełniły miniatury obojowe w wykonaniu Jakuba Kaszuby.

Benefis ubarwiło malarstwo Żanety Jankiewicz, która malując "niekłamany pejzaż nadziei" - napisała dedykację: Danusiu, …czytając Twoje wspaniałe wiersze, marzę o tym, aby ich piękno, udało mi się przełożyć na malarską wizję...

Salę reprezentacyjną im. Edwarda Raczyńskiego wypełnili zaproszeni goście (ponad 150 osób).  Wśród nich m. in. znani literaci: Lech Konopiński z Poznania, Jadwiga Fillman – Zwierska z Krakowa, Andrzej Bartyński z Wrocławia, Barbara Erdmann z Lennestadt (Niemcy), a z Chicago - Andrzej Trzos, autor wystawianego na poznańskich scenach "Okna na Manhattan".

Poznańskie media sprawnie rejestrowały spotkanie, zauważając w poezji Jubilatki skrzydła wiatraków tańczące jak motyle i wiatr zamieniający się w życiodajną energię.
Po literackim i muzycznym maratonie (duchowej strawie) rozpoczęła się część nieoficjalna przy lampce wina, kawie i apetycznych przekąskach.
Niech zatem wspomnienia poezją płyną, zwłaszcza Danuty Bartosz za 70 przeżytych lat, za kwiatów kosz nie jeden i za to, że w wierszach ma plus 70.

Grono przyjaciół
z Wielkopolskiego Oddziału ZLPOprac. Stanisława Łowińska