Trzy w jednym

 

W pięknym , zabytkowym gmachu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy
Placu Wolności odbyła się Uroczystość,  jak zażartował sam" Bohater
wieczoru" było to:"Trzy w jednym". Określa to niejako ważne cechy
Poznaniaków:oszczędność oraz nie nadużywanie czasu wielu ludzi ... dla
jednego.

Na całość złożyły się więc ;1.Promocja nowego , trzeciego już tomu
małych , satyrycznych form literackich" pióra Ryszarda Podlewskiego .
Po polsko-niemieckim tomie aforyzmów p.t."Rok z Vat-em", polskim
tomie: fraszek, aforyzmów, epitafiów, limeryków i humoresek p.t.:
"DRAKO-róbstwo", teraz wyszło 780 aforyzmów pod tytułem : "Notatki
Myśli-wego " czyli "Notes of 'Thoughts Hunter". Jak wynika z tytułu,
książka ta ma dotrzeć do wszystkich anglo-języcznych czytelników, bo
każdy polski aforyzm z jednej strony, przełożony jest na na angielski
na stronie sąsiedniej. Można czytać, szlifować angielszczyznę i czasem
się zadumać ,czasem roześmiać.
Tłumaczenia podjęła się dr. Joanna Podlewska -Ely,absolwentka m.in.
poznańskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego, a następnie studiująca na trzech różnych Uniwersytetach w  Stanach
Zjednoczonych. Tam przebywa i pracuje od lat 19.
Teksty z "HUNTER"-a czytali na przemian: Autor i Tłumaczka,.a w
kilku momentach ,po niemiecku ; Anna ,Elżbieta Zalewska , prowadząca
całą imprezę  wraz z Dyrektorem THC -Edmundem Dudzińskim.
Po drugie:Towarzystwo im.Hipolita Cegielskiego
postanowiło z okazji Jubileuszu 55 pracy satyrycznej Ryszarda
Podlewskiego, nadać mu tytuł "Lidera Pracy Organicznej" ,co  połączone
było z wręczeniem  Jubilatowi : statuetki "Hipolita".
Po trzecie to:... 77 lat życia popularnego niegdyś
autora felietonów satyryczno-interwencynych,pt."Gwóźdź w bucie" na
antenie TVP Poznań w programach  "Teleskopu" (przez lat 8) i "Gazety
Poznańskiej" ( przez 2 lata). Tutaj w prasie każdy felieton był
opatrzony dodatkowym ,aktualnym ...aforyzmem. Niektóre z nich dotarły
tez do tomu:"HUNTER-MYŚLI-wy".
Nie trzeba zaś chyba przypomiać, że "Teleskop".
, który także przeżywał różne perturbacje i przemiany,  jest od lat
najpopularniejszym programem informacyjnym "Telewizji Poznań".
Uroczystość wzbogaciła mini-wystawa karykatur "Ludzi pióra" ,a więc
dziennikarzy i literatów ,wykonanych kiedyś przez Stanisława
Mrowińskiego , którego rysunki i przerywniki wybrano do ilustracji
także nowego tomu, promowanego właśnie, czyli  :"NOTATEK
MYŚLI-wego"-HUNTER'a. To było coś , co nadało "Czwartkowi " kolejną
barwę:po literaturze, "Pieśni-Sto lat",a więc trzecią jeszcze: akcent
plastyczny.
Nie wszyscy bohaterowie wizerunków-karykatur piórka i pędzla
popularnego i lubianego powszechnie Artysty dożyli tej Mini-Wystawy
-Plastyka ,zwanego przez przyjaciół , po prostu: "Mrowiną",..ale byli
przecież :Ryszard Danecki i Lech Konopiński -Autorzy o znanej i
cenionej , wysokiej marce literackiej.
Wygłosili Oni swoje okolicznościowe Panegiryki ,napisane  specjalnie
na te okazję:

Ryszard Danecki:,
Do Ryszarda Podlewskiego

Czas,gdyś jest młody- powoli ciecze,
ale jak szybko mija półwiecze!

Nie tak znów dawno w awangardzie -
a dziś nestorem jesteś ,Ryszardzie!

Więc imiennikiem moim potrójnie
jesteś od dzisiaj- tak to rozumiem:

jak nestor pióra- z pióra nestorem,
co zapisali słów stosy spore,

ja Ryszard twardy-z drugim Ryszardem,
których nie zmogły cenzury żadne-

i dzisiaj w gronie mogę cię witać
zdobywców nagrody "Hipolita".

Poznań
16 kwietnia 2009
Biblioteka Raczyńskich


Lech Konopiński

NA CZWARTEK LITERACKI RYSZARDA PODLEWSKIEGO

Do oczu leją się wzruszeń łezki,
bo oto Czwartek ma Ryś Podlewski!
Gościli Kpiarze u Króla Stasia,
a dziś za stołem Mistrz Ryszard zasiadł,
który serwuje nam żarty z żarciem,
za co Go dranie tępią zażarcie!
Rysiek się nie da , bo jest to twardziel,
więc lud Cię kocha, Mistrzu Ryszardzie.
Choć przemierzałeś świat z "Gwoździem w bucie",
nie poskąpiłeś ludowi uciech!
Twoim kompanom i przyjaciołom ,
przy pełnych fraszkach było wesoło,
a więc też chciałbym wznieść miodu puchar,
żeby od ucha śmiać się do ucha!
Wiesz co nas śmieszy i wiesz, co boli ,
a patronuje Ci Mistrz Hipolit,
i chociaż nie ma już Hipolita ,
ty nam uśmiechu niesiesz kapitał!
Ostrzem satyry kłujesz nasz bardzie,
bowiem śmiech szczery cenisz  najbardziej!
Dbają więc o to druhowie czujni,
Żebyś mógł działać jako rozbójnik !
Oto zbójnicka  jest "borovicka':
pij ją i smakuj! chłeptaj i cyckaj!


z mocnym usciskiem prawicy

Lech Konopiński
Poznań , 16.IV.2009r.

I tak to było w tym dostojnym Gmachu przy Placu Wolności 19.
za co Go dranie

Autorką Foto-reportażu jest red. Małgorzata
Derwich, z Departamentu Kultury "Urzędu Marszałkowskiego". Był to Jej
piękny "Jubileuszowy Prezent" dla Kolegi z TVP ,gdzie kiedyś razem
pracowali.