Kosman Bogumiła

Kosman Bogumiła

Autorka ok. 150 publikacji (pełen wykaz do 2003 r. : Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX – XX wieku, T.V, Poznań 2003), w tym książek:
Wróg celibatu – Stanisław Orzechowski. Warszawa 1971, s.335
Modrzewski i jego przeciwnicy. Warszawa 1977, s.312
Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce. Warszawa 1982, s.360
Biblioteki polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim. Poznań 1982, s. 234
Sylwetki Wielkopolan (współautor Marceli Kosman). Poznań 1988, s. 544
Na wileńskiej Rossie (pod red. M. Kosmana).Poznań 1990, autorstwo s.34-51, 67-85, 127-134, 143-170)
Józef Ignacy Kraszewski a Wielkopolska. Bydgoszcz 1993, s.219
Edward Raczyński – człowiek i dzieło. Bydgoszcz 1997, s. 292
Kraszewski mniej znany. Bydgoszcz 1998, s.219
Dziennikarz i pisarz polityczny. Z badań nad twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego. Poznań 2002, s.175