Kosman Marceli

Kosman Marceli

Wykaz ważniejszych publikacji
1. Reformacja i kontrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle propagandy wyznaniowej. Ossolineum, Wrocław 1973, s. 275
Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów. Ossolineum, Wrocław 1976, s. 288
Historia Białorusi. Ossolineum, Wrocław 1979, s.403
Zmierzch Perkuna czyli ostatni poganie nad Bałtykiem. Książka i Wiedza, Warszawa 1981, s. 389
Z dziejów Biblioteki Kórnickiej. Ossolineum, Wrocław 1984, s. 317
Litwa pierwotna – mity, legendy, fakty. Iskry, Warszawa 1989, s. 379
Orzeł i Pogoń. Z dziejów polsko-litewskich XIV-XX w. Książka i Wiedza, Warszawa 1992, s. 380
Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej. Studia i szkice. UAM, Poznań 1999, s. 245
Litauen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Studien zur politischen Kultur. UAM, Poznań 2003, s. 156
Polska – Litwa. Z odległej i bliższej przeszłości. Słowo wstępne G. Labuda. T.I-III. Forum Naukowe, Poznań 2003-2007, s. 320+257+204
Polska w drugim tysiącleciu. T.I (Dzieje narodu i państwa szlacheckiego) – II (Dzieje nowoczesnego narodu i państwa). Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 348 + 468
Dejiny Polska. Naklad. Karolinum, Praha 2008 (25 ark. – w druku)
Los Generała. Wokół medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego. Toruń 2008, s.456
KSIĄŻKI ESEISTYCZNE
(w wyborze)
Na tropach bohaterów Trylogii . Wyd.1 (KiW Warszawa 1966) s.367, wyd. II zmienione (1973) s. 392, wyd. III (1975) s. 395, wyd. IV poszerzone (1986) s. 445, wyd. V (skrócone – 1996) s.224
Wielki książę Witold (Warszawa 1967) s. 286
Władysław Jagiełło (Warszawa 1968) s.293
Królowa Bona (Warszawa 1971) s. 369
Opowieści kórnickie (Poznań 1978, wyd.II: 1983) s.251
Spojrzenia w przeszłość (Poznań 1979) s. 335
Protestanci w Polsce (do połowy XX w.), „Nauka dla Wszystkich” Kraków 1980, s. 60
Uniwersytet Wileński 1579-1979, „Nauka dla Wszystkich” Kraków 1981, s. 70
Powstanie Wielkopolskie na tle walk o przetrwanie narodowe pod zaborem pruskim (Poznań 1993), s. 175
Wilno dawniej i dziś. Toruń 1993, s. 192
Na tropach bohaterów (Warszawa 1995), s. 180
Poczet prymasów Polski (Warszawa 1997) s. 347; wyd.II pt. Między ołtarzem a tronem. Poczet prymasów Polski (Poznań 2000) s. 288
Na tropach bohaterów (Warszawa 1998), s. 180
Ogniem i mieczem – prawda i legenda (Poznań 1999 i trzy wznowienia) s.215
- prawda i legenda (Poznań 2000), s. 257
Sylwetki Wielkopolan (współautor: Bogumiła Kosmanowa). Poznań 1988, s. 544
„Determinacja połączona z rozwagą”. W dziewięćdziesięciolecie Powstania Wielkopolskiego (Poznań 2008), s. 131