TOAST NA 180 - LECIE BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH

TOAST NA 180-LECIE BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH
Sto osiemdziesiąt lat nas zachwyca
sławna w Ojczyźnie pierwsza Książnica,
a wzniósł ją Edward hrabia Raczyński,
w czym mu pomagał architekt rzymski,
autor znamiennych i ważnych słów, że
dzieł strzec należy jak skarbów w Luwrze!
W dniu piątym maja gród się doczekał,
że zaprosiła nas Biblioteka,
co przez dwa wieki działań bez mała
mądrość pokoleń przechowywała,
a teraz pragnie, by lud pamiętał,
gdzie żyją książki – „myśli, książęta”!
Dzisiaj, wzruszony jubileuszem,
pokornie głowę pochylić muszę
jak czytelnicy ponad książkami,
jak Napoleon pośród piramid
rzec jej: - Książnico nasza kochana
miliony tomów patrzą tu na nas!
Dlatego właśnie dziś - Jubilatce
złożyć życzenia autorów świat chce:
- Niech Bibliotece skrzydła wyrosną
by nas - jak dotąd wznosiła w kosmos,
żeby przyziemne książkowe mole
mogły rozgryzać dzieje pokoleń!
Role autorów zawsze docenia
świetny dyrektor Wojciech Spaleniak
i - jak bywało za króla Stasia -
w niejeden czwartek przy druhach zasiadł,
by konsumować duchową strawę
i z przyjaciółmi coś wypić nawet,
albowiem obiad czwartkowy kto zje
ten też apetyt ma na ambrozję!
Dionizosa śladem - Zagłoba
rzekł, że miód można spijać bez obaw,
gdyż wtedy w mózgu wiedzy oleum
wypłynie, służąc wspólnemu dziełu!
Kiedy więc miodem wzniesiemy toast,
każdy Czytelnik z werwą zawoła:
- Niechaj nam żyją Bibliotekarze,
Druhowie Książek na miarę marzeń!
Lech Konopiński