Szmyt Nina

Szmyt Nina

XXX

Św. pamięci - Przyjacielowi

Na promenadzie kobieta z psem

jak u Czechowa

na promenadzie srebrzysty sen

w wodę się chowa

Na promenadzie przy flaszce wina

lepsze myślenie

na promenadzie błądzą przechodnie

za nimi cienie

Na promenadzie najczulsza struna

w strunę najczulszą uderzy

w taką ostatnią

która pamięta

Amen ostatnich pacierzy

Z almanachu XXXIV MLP „SŁOŃCE WSCHODZI JESZCZE RAZ”

 

Wydane tomiki

Dotychczas ukazały się:

Uwierzyć w motyle - 1996 r.

Twe biblijne Imię - 1999 r.

Krajina s motýlem - 1999 r. (Czechy)

Balkon z ławką - 2003 r.

Trzy One - (wyd. bibliofilskie) 2005 r. wyd. I;  2006 r. wyd. II

Cmentarze - 2006 r.

Wiersze niektóre - 2007 r.

Stara fotografia - 2008 r.