Bartosz Danuta

Bartosz Danuta

Danuta Bartosz  - urodzona 26 marca 1939 r w Kijowie.
W czasie działań wojennych straciła rodziców. Z przybraną rodziną repatriowana do Polski (1945r). Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Studium Organizacji i Zarządzania przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, Studium Prakseologii przy NOT, Studium Rachunkowości we Wrocławiu. 
W USA zdobyła uprawnienia Notariusza Publicznego dla miasta Nowy Jork.
Członek Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera. Dziennikarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej.

Pierwsze tomiki wierszy wydane własnym sumptem p.t. Błażej, Justyna & Cezary, Pisane sercem, Agnieszka B. (2000 - 2004). W latach 2005 – 2006 ukazały się kolejne zbiorki poezji: Razem raźniej, Orchidea, Pisane nadzieją , Księżniczka czardasza, Laudatio, Konwalie pamięci, o. Hajduk OMI, State in fide - Trwajcie silni w wierze.

W latach 2007 -2008 w Wydawnictwie "Prymat" w Białymstoku wydała tomiki poezji: Szukając Jego śladów - ze wstępem arcybiskupa ks. Stanisława Gądeckiego i poety Jana Leończuka oraz Usłyszeć Jej szept, Rozbłyski świtu, Brzegiem wiary, Łzy kamieni – słowo wstępne Jana Leończuka. Poetyckie opracowanie albumu zdjęć Danuty Witkowskiej p.t. "Pielgrzymim szlakiem przez Portugalię" (2010).

W 2012 roku wydała tom "Tylko smutek jest wierny" w wersji polsko- angielskiej i polsko macedońskiej.

Od 2004 r. do chwili obecnej publikacja wierszy i felietonów w prasie: Chrystus Król w Poznaniu, Tygodnik Salwatorski w Krakowie, Świętomarcińskie Słowo w Poznaniu, Nova et Vetera w Poznaniu, W Służbie Miłosierdzia w Białymstoku  i w gazecie Polish Daily News (Nowy Dziennik) w Nowym Jorku.

Pomieszczona w kilkudziesięciu almanachach, antologiach i albumach, m.inn.: Zwierzenia księżniczki czardasza - Irena Szulc - Kruk - Toruń (2009), Zrnicka pro Pegasa - Broumov (2009), Z księgi Ezechiela - Białystok (2009),Widzenie słowem - Polanica Zdrój (2009), Trzy filary - wędrówki po Helladzie - Poznań - Rzeszów (2009),Słowo za słowem za krótkie - Dialogi Poetyckie- Poznań(2009), I wszystko udaje się przy kolędzie - Dialogi Poetyckie- Poznań (2010), Epea almanach- Białystok (2010),
Wy jesteście świadkami tego -
Białystok (2010),Krakowska Noc Poetów - Kraków(2010), Pielgrzymim szlakiem przez Portugalię - Danuta Witkowska -Poznań (2010), Jesienne przypływy -XXXIII Międzynarodowy Listopad Poetycki, Warszawa (2010), Podzielić się światem -Fundacja Literacka Poznań (2010), Katyń- Smoleńsk - Agnieszka Battelli - Łódź (2010), Na końcu świata albo języka - Wyd. Kontekst Poznań (2011), Poradnik Bibliograficzno- Metodyczny -Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury - Poznań (2011), Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach - Białystok (2011), EpeaBiałystok (2012), Iskra ognia maleńka - Libra - Poznań (2012) i inne.

W sierpniu 2008 r. uczestniczyła w otwartym Konkursie poetyckim (temat "Wiatraki") - zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie, zajmując drugie miejsce. W październiku 2010 r. w VIII Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-literackim im. ks.kan. Józefa Jamroza w Mszanie Dolnej otrzymała specjalne wyróżnienie w kategorii "Poezja".

W roku 2012 podczas 35 edycji Międzynarodowego Listopada Poetyckiego otrzymała wyróżnienie za tom "Tylko smutek jest wierny".

W 2012 roku dwie wersje tomiku "Tylko smutek jest wierny"(polsko- angielska i polsko macedońska) otrzymały Nagrodę Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej. Wersja polsko - macedońska otrzymała prywatną

nagrodę (Srebrna broszka)  Ministra Kultury państwa Macedonii.

Od kwietnia 2009 r.opiekun Koła Młodych, redaktor literacki czterech tomikow wierszy, wydanych przez członków Koła Młodych.

W sierpniu 2012 r. autorka uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu w Strudze (Macedonia) wygłaszając referat na temat: "Poezja w elektronicznych środkach masowego przekazu".

Od pażdziernika 2012 r. wiceprezes Kapituły Nagrody Literackiej Witka Wincentego Różańskiego oraz od 2014 r. sekretarzem Kapituły im. Nikosa Chadzinikolau.

W styczniu 2013 r. otrzymała dziennikarska nagrodę Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej przyznaną przez poznańskie media: Glos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza, Radio Merkury, Radio Emaus, Przewodnik Katolicki i inne).

W Wielkopolskim Oddziale ZLP od listopada 2008 r, była skarbnikiem, a później wiceprezesem. Po połączeniu się (27 stycznia 2011 roku ) Poznańskiego i Wielkopolskiego Oddziału ZLP była wiceprezesem zarządu ZLP Oddział w Poznaniu.

Odznaczona "Medalem Labor Omnia Vincit" (2011 r) oraz "Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej"


Hobby: brydż, turystyka, przydomowy ogród (coroczne nagrody Rady Osiedla i m. Poznania).