Andrych Anna

Andrych Anna

Urodziła się i mieszka w Zduńskiej Woli, choć jej życiorys zawiera siedmioletni wątek poznański.
Debiutowała na łamach "Zielonego Sztandaru" w 1985 roku. Czytała swoje wiersze na antenie m.in. I programu Polskiego Radia i kilkakrotnie Radia Łódź oraz rozgłośni regionalnych. Współpracowała z pismem kulturalno-społecznym "Siódma Prowincja" (obszar woj. łódzkiego) i tygodnikiem "Życie Zduńskiej Woli". Publikowała wiersze m.in. w "Akancie", "Gazecie Kulturalnej", "Polityce", "Śladzie", "Frazie", "Tyglu Kultury", "Metaforze", „Słowie Powszechnym" ,"Integracjach", "Siódmej Prowincji”, "Poezji dzisiaj", "Wiadomościach Kulturalnych”, "Morzu i Ziemi", "Kujawach i Pomorzu", a także w polonijnej prasie Kanady, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Jej poezja była również tłumaczona na język niemiecki, czeski, bułgarski i ukraiński .
W 1987 roku ukazał się arkusz poetycki "Kariatyda", a następnie tomiki : "Jabłoń" (1991), "Do dna" - uznany najciekawszą książką roku 1996 na XIX Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu , "Ucieczka z Hadesu” (1998), "Rękawiczka" (2000), "Zanim wypłynie świt. . ." (2008). Jej wiersze znalazły się w licznych almanachach i antologiach literackich. W 1998 roku Oficyna Wydawnicza STON 2 w Kielcach wydała "Najpiękniejsze wiersze miłosne" . 15 utworów Anny Andrych znalazło się obok trojga innych autorów, m.in. Nikosa Chadzinikolau.
Anna Andrych jest laureatką wielu konkursów literackich (około 150 na przestrzeni 25 lat). Nie sposób wymienić wszystkich laurów konkursowych, zdobywanych od Świdwina po Tarnów. Najwyżej ceni sobie I Nagrodę w prestiżowej Łódzkiej Wiośnie Poetów. Pisze również opowiadania, dostrzeżone w konkursach i drukowane w prasie. Nieobce są jej także takie formy wypowiedzi, jak fraszka i haiku.
W 1987 roku była współzałożycielką Klubu Literackiego "TOPOLA" przy Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Za działalność w tym klubie oraz w Zarządzie Klubu Pracy Twórczej przy WDK w Sieradzu otrzymała tytuł i odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. Satysfakcję dała jej współpraca ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS i przynależność od 1999 roku do Związku Literatów Polskich. Do oddziału poznańskiego ZLP należy od 2001 roku.Jest członkinią zarządu.