Biberstajn Ryszard

Biberstajn Ryszard

Ryszard Biberstajn urodził się 15 kwietnia 1957 r. w Śmiglu. Mieszka w Lesznie. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w 1980 r. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu religioznawstwa, a także bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Jest autorem dziewięciu książek poetyckich i prozatorskich: Język porozumienia – poezje (1988), Zwykłe porządki rzeczy – poezje (1991), Smutna radość – poezje (1997), Zielone cukierki – opowiadania (1998), Profil w kamieniu – poezje (1999), Minutę niżej – poezje (2001), Trzy rzeki – opowiadania (2003), Słychać tylko szept – poezje (2008, nominowana do nagrody Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu w 2009 r.), Zadanie domowe – poezje (2011, wraz z żoną Eleonorą). Za ten ostatni i cykl Z listów gębickich pomieszczony w antologii Strofy gębickie poezje ziemiańskie dawne i dzisiejsze (2012) oboje autorzy otrzymali w listopadzie 2012 r. Nagrodę im. Witolda Hulewicza.

Zajmuje się także dziennikarstwem i krytyką literacką. Stale współpracuje z TV Leszno.

W orbicie jego zainteresowań literackich znajduje się poezja liryczna, w której podejmuje tematy uniwersalne, związane z problemami przemijania oraz relacjami człowieka ze światem i innymi. 
W opowiadaniach maluje zmitologizowany obraz małego miasteczka, które odeszło już w przeszłość, podobnie jak spędzone w nim dzieciństwo. Na kartach Zielonych cukierków i Trzech rzek pojawiają się postacie charakterystyczne dla pejzażu małomiasteczkowej rzeczywistości – nierzadko odmieńcy i włóczędzy. Ten mikrokosmos widziany jest w podwójnej perspektywie; z jednej strony oczyma dziecka, a z drugiej – przez pryzmat wspomnień.

Ryszard Biberstajn jest też autorem tekstów do wydarzeń muzycznych: Oratorium leszczyńskie (komp. Zbigniew Kozub, prawykonanie w 1997 r.) i Leszczyńska wieża Babel (komp. Marcin Herman, prawykonanie w 2008 r.).

Ryszard Biberstajn jest doktorem nauk humanistycznych, członkiem Związku Literatów Polskich i wiceprezesem Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.