Chmiel Bogusław

Chmiel Bogusław

 

 

 

Urodził się w 1948 roku w Krzyżu Wielkopolskim. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Jest absolwentem studiów podyplomowych prawa gospodarczego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Debiutował na łamach Gazety Kujawskiej we Włocławku w 2002 roku. Jest autorem pięciu tomików wierszy wydanych przez Nauczycielski Klub Literacki we Włocławku. Gdy morze cicho szumiało(2002), Zatrzymane chwile(2003), Piękno pamięcią malowane(2005), Nadnoteckie krajobrazy(2005), Świat moich śladów(2007). Jego wiersze publikowane były w Gazecie Kujawskiej, „Twórcach Regionu” – piśmie Nauczycielskiego Klubu Literackiego we Włocławku jak również w miesięczniku literackim Akant. Jest mu bliska poezja liryczna. Jest uczuciowo związany z morzem i wiele utworów dotyka tego właśnie tematu. Często sięga do metafizyki i pyta o wartości duchowe.