Chrzczonowicz PIotr

Chrzczonowicz PIotr

Urodził się w Nowej Rudzie w 1962 roku.

1981 matura w LO w Nowej Rudzie, 1981-86 studia i dyplom mgra na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, 1988-89 nauka języka francuskiego w Ośrodku Alliance Francaise we Wrocławiu, 1995-2001 studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2010 praca habilitacyjna pod kierunkiem prof. dr hab. Bolesława Andrzejewskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Chrzczonowicz Piotr dr doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, animator kultury, znawca literatury, kierownik Zakładu Komunikacji i Nauk Społecznych Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej.

W 1993 roku był stypendystą Niezależnej Kultury Jerzego Giedroycia w Paryżu.

Debiutował na łamach "Słowa Polskiego"w 1996 roku.

Opublikował zbiory :"Przemijanie"-1997, "Zawierzenie"-1998 (wersja polsko-francuska), "Sens istnienia"-2000,"Sceny z życia"-2002,"Morskie psalmy"-2007 (tomiki tłumaczone na język niemiecki). Jego wiersze publikowane były w wielu antologiach poezji, między innymi w antologii "Wiatr wieje kędy chce"- 2005, w Antologii Poezji Polskiej XX wieku"- 2006, w "Strofach O Wielkopolsce"-2006, w "Almanachu Międzynarodowego Listopada Poetyckiego"-2006.

Piotr Chrzczonowicz zajmuje się badaniami nad związkiem poezji C.K.Norwida z polską poezją emigracyjną po 1945 roku. Pierwszym recenzentem jego wierszy był nieżyjący już prawnuk Norwida poeta Jerzy Kozarzewski. Autorem wstępów do tomików jest profesor Jan Miodek.

Promocje tomików odbywały się w Paryżu - 1994, w sali Ignacego Paderewskiego, w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego - 2000,w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie - 1998, w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu - 2003. Wiersze prezentowane były wielokrotnie w Polskim Radio Wrocław, w Polskim Radio Szczecin, w Polskim Radio Bis.