Dekiert Zygmunt

Dekiert Zygmunt

 

 

Urodził się 04.02.1946 w Szamotułach, mgr pedagogiki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Pierwsze utwory poetyckie powstają latem 1998 r. Od 1999 roku – członek Klubu Literackiego C.K. „ZAMEK” – aktualna nazwa Klubu -„DĄBRÓWKA”.

W roku 2003 – pierwsze miejsce w Konkursie poetyckim „ Poznań Poetów” - wiersz pt. „ XXI WIEK”, opublikowany w Gazecie Zamkowej – listopad 2003.

Od tego momentu wiele wierszy doczekało się publikacji w periodykach literackich, np. „Akant”, w Protokóle Literackim, Gazecie Zamkowej, Gazecie Kulturalnej, Wyzwolenie – Obrzeża –itd.Utwory Z. Dekierta zagościły również w almanachu pt. „ARKA” – wydanym w 2005 r. z okazji 35 -lecia Klubu Literackiego C.K. „ZAMEK”, w antologiach poezji: pt. „ ZGODA NA ADOPCJĘ BIEDRONKO” - roku 2006 i „ZA POWIETRZE, JABŁKA I MIŁOŚĆ” – roku 2007 -Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie. W 2007 roku – wiersz pt. „Zagubiony czas” - opublikowano w antologii VII –go Agonu Poetyckiego „Akantu” – pt. „ PIĘKNO JEST PO TO ...”. W roku 2004 – debiut książką poetycką „Afrodyta w zapachu tęsknoty”. Druga książka - pt. „Łza pomarańczy”- zostaje wydana w roku 2006.

„Dywagacje okazjonalne” – 2008 r. W roku 2008 pojawiają się pierwsze próby prozatorskie i krytycznoliterackie drukowane m. in. w „Akancie”. Jest też autorem tekstów do widowiska muzycznego – „NIEBIAŃSKA MUZYKA” – 05.04.2008 – Wrocław, zorganizowanego po raz pierwszy w Polsce przez brytyjską firmę - KUCHNIA BOGA.

Strona autora:

http://poezjazygmuntdekiert.pl/