Gordziej Zbigniew

Gordziej Zbigniew

 

Zbigniew Gordziej urodził się 5 września 1951 roku w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Aktualnie kieruje Domem Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, w którym przebywają osoby niepełnosprawne fizycznie, w tym niewidome i ociemniałe.
Debiutował wierszem „Rozmowa” opublikowanym w „Przeglądzie Konińskim” w roku 1982. Pierwszy zbiór jego wierszy „Bezdomni w Domu” ukazał się w roku 1992 w Poznaniu. Kolejne tomiki: „Trzecia w układzie” (Poznań 2000), „Na skraju pamięci” (Poznań 2002), „W jaskiniach dni” (Poznań 2003), „Erupcja milczenia” (Poznań 2005), wybór wierszy „Sonata Zagłady” (Poznań 2006), „Twarz jutra” (Poznań 2007), „W oceanie sekund” (Poznań 2010). W roku 2012 opublikował tom poezji „Piórem po żebrach anatomii” (Poznań 2012), za który otrzymał Nagrodę Literacką XXXV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu. Jest także autorem zbioru opowiadań „Prokop” (Poznań 1997) oraz „Spotkanie z karłem” (Poznań 1999). Jego wiersze zostały zamieszczone w almanachu „Przedpole” (Poznań 1986), oraz w języku polskim i niemieckim w tomach zbiorowych „Interpretacje. Wiersze. Gedichte” (Poznań 2001), „W świecie słów. In der Welt der Worte” (Wągrowiec 2002), „Podróż sentymentalna. Sentimentale Reise” (Wągrowiec 2003). Współautor poetyckiego tomu „Pocałunek Erato. Der Kuss der Erato” (Poznań 2004), w którym wiersze zamieścili poeci polscy i niemieccy. Opowiadanie „Polowanie” ukazało się w almanachu „Żywa droga” (Poznań 1986). Wiersze i utwory prozatorskie zamieścił w polskich i zagranicznych czasopismach literackich, w prasie regionalnej i lokalnej, w Polskim Radiu, w telewizji. Poezję Zbigniewa Gordzieja przetłumaczono także na język czeski, hiszpański, ukraiński, włoski, francuski, węgierski i łaciński. Redagował książki poetyckie i prozatorskie. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów literackich.
Publikował felietony, recenzje książek poetyckich i prozatorskich oraz inne artykuły w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Był sekretarzem, a następnie redaktorem naczelnym gazety „Tydzień Ziemi Śremskiej”.
Pracując w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie pisał scenariusze dla teatru „Krąg”, w którym występowały osoby umysłowo upośledzone.
Zbigniew Gordziej otrzymał m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi (1999), Brązowy Krzyż Zasługi (1983), Medal 40 – Lecia Polski Ludowej (1984), Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Poznańskiego” (1980), Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” (2002), Medal „Za Zasługi dla Oświaty Leszczyńskiej” (1993), Nagrodę Ministra Pracy i Polityki Socjalnej „Za Wybitne Osiągnięcia w Zakresie Pomocy Społecznej w Dziedzinie Pomocy Instytucjonalnej w Kategorii Indywidualnej (1993). W roku 2010 został odznaczony przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Medalem „Labor Omnia Vincit”. Przyznano mu również Nagrodę Literacką im. Klemensa Janickiego za humanitarne i artystyczne treści bogatej twórczości literackiej.
W latach 2007-2011 pełnił funkcję prezesa Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.