Januchta Teresa

Januchta Teresa

Urodziła się 4 lipca 1947 r. w Karolinie. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Trzciance, a następnie WSP w Zielonej Górze. Pracowała jako nauczyciel na terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska, a od 1982 r. w Poznaniu. Od 1992 r. jest przewodniczącą Koła Literackiego przy Klubie Nauczyciela w Poznaniu. Redaguje pismo literackie „Spojrzenie”, organizuje wieczory poezji (tzw. „Wtorki Literackie”), konkursy literackie (m.in. Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „Nie pochłonie nas ekran”). Od 2003 r. jest członkiem ZLP, w latach 2005-2007 była sekretarzem Oddziału ZLP w Poznaniu.

Debiutowała w 1984 r. we Wkładce Literackiej „Głosu Nauczycielskiego” wierszem „Krajobraz dzieciństwa”. Laureatka wielu konkursów literackich publikowała wiersze, opowiadania i recenzje w prasie literackiej (m.in. „Akant”, „Najprościej”, „Pomosty”, „Obrzeża”) oraz w almanachach i antologiach (m.in. „Strofy o Wielkopolsce”, „Drugi puls”, „Czas nie zapisany” – redaktor, „Tętno godzin” – red. „Była, jest i będzie – jak matka”, „Cud, który trwa” itd.). Redaktor antologii poezji religijnej „W promieniach miłosierdzia”.

Wydała tomiki wierszy: „Przed światłem” (1989), „Na trzepaku” (1993) – dla dzieci, „Na rozstajach” (1999), „Zwierzowiec” (1999) – dla dzieci, „Ścieżki dostępu” (2003), „Cztery kroki od ogródka” (2007) – dla dzieci, "Powracające przestrzenie" (2007), "W różowym domku Milenki" (2008) - dla dzieci oraz prozę dla dzieci "Opowieści starego zegara" (2010), powieść "Cierpki smak rajskich jabłek" (2008), zbiór opowiadań "Na obrzeżach świtu" oraz "Cierniowe lata" (2013).

Za swą działalność zawodową i społeczną została wyróżniona Odznaką Honorową "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego" (1986), Złotą Odznaką ZNP (1999), odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" (1999), "Medalem Komisji Edukacji Narodowej" (2002), odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2009) oraz odznaką "Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego" (2013).