Kuszczyński Paweł

Kuszczyński Paweł


Poeta i krytyk literacki, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Wydał 12 książek poetyckich: „Powroty”, „Róża spadająca kwiatem”, „Nagłość chwili”, „Łąki wyobraźni”, „Widzieć choćby na chwilę”, „Być w słowie”, „Ciągle żywe okno”, „W zwierciadle źrenic”, "Oswajanie czasu", "Niedosyt istnienia", "Spotkanie pragnień", "Pora zdumienia"..

Wiersze publikował: w antologii współczesnej poezji polskiej „Dojrzewanie w miłości”, antologiach „Okolicy Poetów”, w almanachach poetyckich „Morwa”, „Akcenty”, „Gałąź serca”, „Kocham Was”, "Kocham Cię, ziemio rodzinna"„Strofy o Wielkopolsce”, w czasopismach „Współczesność”, „Nurt”, „W drodze”, „Twórczość”, „Metafora”, „Tygodnik Powszechny”, „Akant”, „Arkusz”, „Okolica Poetów”, „Literacka Polska”, „Gość Niedzielny”, „Asnykowiec”, „Poezja dzisiaj”, "Gazeta kulturalna", "Temat".

Artykuły krytyczne publikował w "Metaforze", "Gazecie kulturalnej", "Akancie", "Dzienniku Poznańskim".

Laureat Poznańskiej Jesieni Poetyckiej w roku 1962 oraz Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w roku 1987.

W 2009 roku otrzymał  nagrodę Literacką XXXII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za książkę "Spotkanie pragnień".

W marcu 2011 roku  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył poetę medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Za osiągnięcia w poezji i krytyce literackiej Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w 2006 roku wyróżniło poetę Srebrnym Medalem LABOR OMNIA VINCIT (Praca wszystko zwycięża).

 

Podczas Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej otrzymał  "Wielki Laur Literacki 2012".

W  październiku 2012 roku w Bydgoszczy otrzymał Medal Jerzego Sylimy Kamińskiego.

W kwietniu 2013 roku otrzymał nagrodę Klemensa Janickiego.

Od 5 stycznia 2007 roku Paweł Kuszczyński pełnił funkcję wiceprezesa, a od 27 stycznia 2011 roku do 6 grudnia 2014 r. był  prezesem Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.