XXXVIII WARSZAWSKA JESIEŃ POEZJI

 

Aktorzy Anna Chodakowska i Wojciech Siemion wśród uczestników XXXVIII Warszawskiej Jesieni Poetyckiej

W dniach 5-11 października 2009 r. w Warszawie i na Mazowszu odbyła się XXXVIII WARSZAWSKA JESIEŃ POEZJI. Honorowy patronat nad Festiwalem objął Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W spotkaniu brali udział poeci polscy i zagraniczni, nawet z tak egzotycznych krajów jak Chiny czy Wietnam. Wielkopolski Oddziału ZLP reprezentowali literaci: Anna Elżbieta Zalewska, Danuta Bartosz a także Lech Konopiński, któremu podczas inaugurującego spotkania wręczono medal "Zasłużony dla Kultury Gloria Artis". Kaliskim akcentem było uczestnictwo Urszuli Zybury - sekretarza naszego Oddziału  – poetki i aforystki rodem z Kalisza, która prezentowała swoje utwory młodzieży w Warszawie oraz w Łomiankach k. Warszawy. Także inny kaliszanin – Miłosz Manasterski – młody poeta od wielu lat zamieszkały w stolicy był jednym z organizatorów imprezy. Niewątpliwie znamienne było to, że poeci złożyli wieniec żałobny przed gmachem urzędującej prezydent Warszawy – Hanny Gronkiewicz Waltz, która to nie dała w tym roku ani grosza na zorganizowanie Warszawskiej Jesieni Poezji. Piękne kwiaty zostały złożone przed pomnikiem Juliusza Słowackiego – w związku z obecnie obchodzonym rokiem tego Księcia Poetów.

UZ

U. Zybura z inną poetką prezentują napis na SZARFACH wieńca żałobnego: PANI PREZYDENT - WARSZAWSKA JESIEŃ POEZJI.