Prywer Mirosława

Prywer Mirosława


Urodziła się w Ostrorogu ( woj. poznańskie) w 1941 r. Ukończyła Wydział Fizyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 1961 r. jest nauczycielką fizyki w szkołach woj. poznańskiego. W latach 1971 – 1982 opiekowała się SKKT – PTTK przy II LO w Poznaniu W latach 1989 – 1992 prowadziła Koło Młodych Poetów, a od 1994 do 1998 była opiekunem Koła Literacko – Teatralnego „ Otwarty Krąg” przy II LO w Poznaniu.

Wiersze publikowała w prasie poznańskiej oraz w wielu almanachach poetyckich. Wydała tomiki poezji :„ Bursztynowy rozsypaniec”( 1990), „ Ptaki nadziei” ( 1993), „ Spóźniony sen”( 1995), „Dotyk szarości”( 1998), „ Podróż liryczna”( 2000), „ Rytm Ziemi”( 2002), "Światło pamięci" (2011).

Była redaktorem Almanachu Młodych „ Otwarty Krąg”( I -1995 , II –1997, III – 2006 ) oraz reżyserem montaży słowno – muzycznych ( do własnych scenariuszy): „ Walentynkowy tryptyk”( 1994), „ Cztery pory roku” ( 1995), „ Słowo i światło”( 1995), „ Ptak północy i południa” ( 1995), „ Rekwiem” ( 1995), „ Tunel pamięci” ( 1996), „ Po prostu miłość” ( 1996), „ W poetyckim sadzie” 1997), „ Korowód pamięci”( 1998), „ Świąteczna ulica” ( 1998), „W kręgu serc”( 2006), "Pamięć syci poezję"( 2007), "W ogrodzie pamięci" (2011), "W ogrodzie literatury" (2011).

Na 90-lecie II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej zredagowała almanach "Symfonia czasu", który zawiera wiersze absolwentów, uczniów i przyjaciół szkoły.

Była współorganizatorem Międzynarodowych Listopadów Poetyckich (XVIII - XXVII ).

Odznaczona: Złotą Odznaką „ Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży ”(1980), Honorową Odznaką „Za rozwój turystyki i krajoznawstwa” ( 1981), Złotym Krzyżem Zasługi ( 1986 ), Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”( 1989 ), Medalem Komisji Edukacji Narodowej ( 1996), Odznaką „Zasłużony działacz kultury”( 2001), Medalem "Labor Omnia Vincit" (2011).

W 1991 r. została laureatką Turnieju Jednego Wiersza XIV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

Od 1989 roku należy do Nauczycielskiego Klubu Literackiego przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu.

Od 1996 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich. W latach 1996 – 2005 pełniła funkcję skarbnika Poznańskiego Oddziału ZLP.

Jej biogramy znajdują się w wydawnictwach "Kto jest kim w Poznaniu" (1997), "Ich ślad na Ziemi Szamotulskiej" (2001) oraz w polskim wydaniu "Who is who" (2002).