Antkowiak-Manc Bogumiła

Antkowiak-Manc Bogumiła

CZAS
ma myślenie sowy
dzieli równo
bogatych i biednych
ale tylko wówczas
gdy śmierć zapuka
do drzwi
czas nie cofa się
żeby sprawdzić
czy ktoś zgubił
zdrowie lub miłość
czas patrzy i zapisuje
kartki życia
  Z almanachu "SŁOŃCE WSCHODZI JESZCZE RAZ"


WINO

godowe wino
jest wirem tańca
ponad radość
uniesionych stóp

iluzja przysięgi
w ulotnym blasku
jutrzenki
wznosi się i opada

PORT

księżyc rozjaśnia
głębię granatową
wody
cisza w tawernach
mewy śpią na
dachach domów
latarnik przesyła
różowe cienie
zorzy
na moją twarz
przymykam oczy
wstaje świt

CZAS

ma myślenie sowy
dzieli równo
bogatych i biednych
ale tylko wówczas
gdy śmierć zapuka
do drzwi
czas nie cofa się
żeby sprawdzić
czy ktoś zgubił
zdrowie lub miłość
czas patrzy i zapisuje
kartki życia

Z tomiku „Przed świtem” (2010)