Szponder Stanisław

Szponder Stanisław


Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie naszych czasów (Jan Paweł II – Oświęcim, czerwiec 1979r.)

Nienawiść rodzi wojny i cierpienia.
Nienawiść gwałci prawa i godność człowieka.
Tylko wszechobejmująca Miłość
zapewnić może Pokój i Szczęście
Człowieczej Rodzinie.

Dźwigał Chrystus Krzyż swój na Golgotę…
Wielu bliźnich
prześladowanych we współczesnym świecie
wciąż podąża drogą Zbawiciela.

„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”…
Wydaje się to prawie niemożliwe.
Ojciec Maksymilian uczynił więcej:
Jego zwycięstwo nad śmiercią
rozproszyło ciemności,
przywróciło wiarę w Człowieka.

 

Trzeba przykładać ucho do tego Świętego Miejsca, aby czuć, jak bije Serce Narodu w Sercu Matki. (Jan Paweł II – Częstochowa, czerwiec 1979r.)

Serce Matki wszystko zrozumie,
wiele przebaczy.
Miłością matczynych serc
bije serce Czarnej Madonny.
Wsłuchajmy się…

Nie można oddzielić losów Narodu
od Jasnogórskiej Pani.
kto zna nasze dzieje i kto kocha, wie,
że jest to po prostu niemożliwe.

Dokądkolwiek rzucił cię los,
nie trać wiary i nadziei
i nie załamuj się:
masz Matkę, Matkę Narodu.
Zaufaj!
Zdaj się na Jej opiekę.

Wędrowała Matka Częstochowska
po ojczystej ziemi…
Rozkochała dzieci swoje.