Kocięcka Wanda

Kocięcka Wanda

Prof. zw. dr hab. Wanda Kocięcka urodzona na kresach Wschodnich, gdzie przeżyła czas drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu z całą rodziną została przesiedlona na Ziemie Odzyskane.

Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  Jako klinicysta pracowała w Klinice Chorób Pasożytniczcych i Tropikalnych Instytutu MIkrobiologii i Chorób Zakaźnyxh AM w Poznaniu.  
Do czasu emerytury, przez cały okres pracy lekarskiej, dydaktycznej i naukowej była związana z uczelnią poznańską.

Swoje zainteresowania humanistyczne wyrażała w licznych publikacjach akademickich i literackich.
Oprócz wielu wydawnictw naukowych wydała książki beletrystyczne: Podróż z Europą w sercu (2001), Spacer z cieniami (2005), i Oddajcie mi Św. Mikołaja (2006)