Szponder Stanisław

Szponder Stanisław

Urodził się w Baranowicach, w woj. nowogródzkim w roku 1927. Jest doktorem nauk medycznych.

Debiutowal w piśmie Życie medyczne w roku 1948.

Pierwszy tomik Myśli ukazał się w roku 1982 nakładem Federacji Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej.

Kolejne zbiory opowiadań:

Zamieć (Poznań 1992), Sarkoma (Poznań 1993) i bajki dla dzieci Wigilia i księżyc (Poznań 1994).

Laureat konkursu literackiego Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1986).

W roku 1993 uhonorowany tytułem Zasłużony Działacz Kultury, a w roku 1993 Nagrodą Wojewody Kaliskiego.