KONKURS PAUKSZTĄ INSPIROWANY

KONKURS PAUKSZTĄ INSPIROWANY

Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej (woj. lubuskie), Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu ogłaszają konkurs literacki, którego celem jest pozyskanie wartościowych małych form prozatorskich, opisujących polską rzeczywistość inspirowaną twórczością Eugeniusza Paukszty.
v
Konkurs adresowany jest do młodzieży i do osób dorosłych.
(będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych)
v
Prace  nigdzie niepublikowane- opowiadanie, nowela, esej o objętości do 10 stron formatu A4 w 3 egzemplarzach oraz nagrane na nośniku CD, opatrzone godłem oraz literą „M” ( młodzież do lat 18) albo „D” (dorośli)  należy przysłać
do dnia 30 sierpnia 2011 r.
na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna
im. Eugeniusza Paukszty
ul. Browarna 7
66-120 Kargowa
W zaklejonej kopercie prosimy dołączyć swoje dane: nazwisko, imię, wiek, adres, telefon oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne na stronie www.biblioteka.kargowa.pl)
v
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród pieniężnych nastąpi dn. 30 września 2011 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej.
Nagrodzone i wyróżnione prace w miarę możliwości  zostaną opublikowane
na stronie internetowej (www.biblioteka.kargowa.pl)
v
Bliższe informacje pod numerem telefonu: 68 352 63 68.